اونی که کنارته میشدمن اگه ...
#1
Heart 
Heart

اونـــــــــــــــــــــــــــــــی که کنارته میشد مــــــــــــــــــن اگـــــــــــــــــــــــــه ..

میشد من اگه ازته دلش می خنـــــــــدید برات و خندیدنش خاص میشد واست ،

اگه یکم جای این عزیزم های بی احساسش بهت میگفت دیوونه ،

میشدمن اگه قدرمن دوســــــــــــــــت داشت ،

میشدمن اگه هرشب فقط با لالایی های عاشقانه ت خوابش میبرد ،

اگه میشد من چـــــــی میشد ..؟!هوم؟؟

میشد من اگه همش بهت میگفت کوفت ،جای جونمی که الکی دم به دقیقه بارت میکرد ،

میشد من اگه قول وقرارارو وحرفاتو به رخت میکشید که یادت رفته ،

میشد من اگه دربرابرهمه مغروربود ولی دربرابرتویادش میرفت که غرورش چیه ،

میشدمن اگه وقتی ازش میپرسی خوبی؟جای ممنون وفدات شم و..بهت میگفت: توبهتــــری ،

میشدمن اگه همش باهت درگیر بود وباهت دعوامیکرد جای سازشای الکی که باهت میکنه ،

میشد من اگه حتی توی خوابم باهت قهرمیکرد ومنتظرمیموند تامنت شو بکشی ،

میشدمن اگه بقیه روفراموش میکرد وفقط تو میشدی دنیاش ،

میشدمن اگه ازتک تک درسایی که خونده بود چه فیزیک ، چه ادبیات ،چه ریاضی،هندسه و..شعرمیگفت واست ،

میشدمن اگه میتونست واست یه خط بنویسه از حرف دلش ،

میشدمن اگه میتونستی هروقت دلتنگش میشی بشینی حرفاشوبخونی وبدونی کپی نیست وحرف دلش بود،

میشدمن اگه میتونست رفتاراوحرفاتو پیش بینی کنه ،
میشدمن اگه میتونست اندازه ی من خودشو لوس کنه واست وبگه اوووووه،

میشدمن اگه میتونستی تیکه کلاماشوتکرارکنی واداشودربیاری وبهت هیچی نگه و... ،

میشد من اگه وقتی بهش میگفتی این کارونکن بااینکه اصلاحرف گوش کن نبود ولی  بحرفت گوش میکرد،

میشدمن اگه خودشو،رفتارشو فراموش میکردو میشد یه دختر سرگردون که موهاش توی باد جلوی چشماشوگرفته ،

میشدمن اگه نمـــــــیتونست به این راحتی ها حرفاتو ،یادتو و..فراموش کنه ،

میشدمن اگه مثل من این همه نگرانت میبود ،

میشد من اگه اونقدرصبوربود که جواب اسای خشک تو با خشکی جواب نده و..هیچی نگه بهت که خجالت نکشی ،که یادت رفته به کی اس دادی ،به کی گفتی شب خوش..جای...هه(واسه خودم متاسفم)،

میشد من اگه  مثل دیوونه ها میتونست ساعتها به عکسات خیره بشه ،

میشدمن اگه حسودوحساس میشد روت مثل من ،

میشدمن اگه نمیتونست مثل من باهت خداحافظی کنه ،

میشد من اگه تومیشدی اولین نفری که واسش بغض توی گلوش میخوادخفش کنه،

میشد من اگه میتونستی همین قدرراحت که بمن گفتی  بی تومیمیرم میتونستی اینوبهش  بگی،

میشدمن اگه حتی اسمش مثل من بودومیخوردبه اسمت ،

میشد من اگه به این راحتی ها ولت نمیکرد ونمیرفت ،

میشدمن اگه مثل من این همه دربرابرت پررو میبود ،پررویی که هیچوقت توجراتشونداشتی ،

میشدمن اگه سعی میکرد معنی غیرت وبهت بفهمونه که نفهمیدی ،

میشد من اگه میتونست مثل من رو غیرتت رژه وبره وعصبیت کنه واخرش بگه :خوشم میادوقتی اینجوری میشی..،

میشد من اگه میتونست مثل من حرص تو دربیاره وازاخر بگه قربونت بشم ،

میشدمن اگه میتونست خوب بهت تیکه بندازه ودلخورت کنه ،

میشد من اگه میتونست مثل من باهت لجبازی کنی و لج تودربیاره ،

میشدمن اگه بهتر ازهمه میتونست راضیت کنه ،

میشدمن اگه میتونست حتی باصداشم ارومت کنه ..یادته؟؟؟،

میشد من اگه هرحرفی روکه به بقیه نمیتونستی بزنی بهش بگی ،

میشدمن اگه بدون نگاه نکرده توچشمات حرفاتو باورمیکرد،

میشدمن اگه میتونست کارایی رومیگفتی من نکنم وخودت میکردی روبه روت نیاره ،

میشدمن اگه  بهش میتونستی بگی حاضرم چندسال ازعمرموبدم تا ..،

میشدمن اگه ازتک تک حرفات ساده نمی گذشت
وهمه شونوازحفظ میگفت بااینکه خودت یادت رفته ،

میشدمن اگه این همه ازت دور میبود و..،

میشدمن اگه میتونست مثل من وقتی گفتی گریه کردی پای همه ی حرفات بشینه واشک بریزه ،

میشدمن اگه بااینکه وابستت نبودودلبستت بود میتونست بخاطرتو بره تا مثلا خوشبخت بشی ،

میشدمن اگه  میتونست مثل من ازلباس پوشیدنت ایراد بگیره  ،

میشدمن اگه بخاطر تو همه داداشاوبرادرای مجازیشوازدورش جمع میکرد ،

میشدمن اگه هرکاری روکه درطول روزکرده بود میتونست صاف وپوست کنده تحویلت بده ،

میشدمن اگه مثل من میتونست جای یه خداحافظی ساده بهت بگه :خربیشعور ،

میشدمن اگه ساده باهات حرف میزد وساده کنارت میموند ،

میشدمن اگه میتونست به روت نیاره که قراربود بعدمن بمیری (خدانکنه..)،وهنوززنده ای ..

میشد من اگه میتونست ازت دفاع کنه دربرابرحرفایی که بقیه میزنن ،

میشدمن اگه الکی روش غیرتی میشدی وبه روت نمیاورد که غیرت یعنی یه حس دوطرفه نه یه طرفه
 ،
میشدمن اگه میتونست مثل من به اهنگایی که اصلا گوش نمیکرد گوش کنه بخاطرتوو..،

میشدمن اگه  میتونست مثل من بیخیال خودش وچشماش بشه وساعتها بشینه پای حرفای توکه همش تکراریه ورفتنی ،


میشدمن اگه ناراحت بود به روت نیاوردفقط وقتی به روت اورد که داشت میترکیددیگه ،

میشدمن اگه میتونست بعدرفتنت آه نکشه چون چیزی واست کم نذاشت ،

میشد من اگه میذاشت حرف از هرکسی ازدوروبرت بشنوه وبخاطرتو هیچی نگه وخفه خون بگیره،

میشدمن اگه بااینکه دستاتوکم داشت ولی دستاشوبه هیچکی نسپرد ونمی سپره،

میشدمن اگه ...

میشد من اگه میتونستی روش قــــــسم بخوری ،

میشدمن اگه بهش میتونستی بگی : هنوزم نفسمی لامصب و..،

میشدمن اگه ساده باورمیکرد اخرین نفره توزندگیت ،

میشدمن اگه میتونست ساده حرفایی روکه نمیتونستی به زبون بیاری روبگه واست(خجالتات)،

میشدمن اگه بهترازهمه میتونست اشک تودربیاره وبیشترازهمه بخندونت ،

میشد عــــــــینا مــــــــــــــن اگه احمـــــــــــــــــــق میبود شـــــــــــدیدا ..

میشدمن اگه مثــــــل من میبود..،

ولی نمیشه مثل من ، میدونم ..میدونم نمیتونه مثل من بشه!

کسی مثل من نمیشه ، که اگه بشه یعنی تــــــــــــو شدی یکی دیگه ،و میدونم تونمیتونی یکی دیگه جزاینی بشی که هستی؛

پس اونی که کنارته یا میادکنارت هیچوقـــــــــت " مــــــــــن " نمیشه بجون جفتمون..

هیچ کس جای هیچ کس ونمیتونه بگیره ،تازه من که واست هیچ کس نبودم یه وقتی همه کست بودم ،همه کسم بودی ...وهستی،

اونی که پیشته خودشم بُکشه نمیتونه بشه من حتی اگه خیلی شبیهم باشه ..

هیچ وقت اون من نمیشه..میدونم!Heart
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان


تبلیغات متنی