مجازات کلاهبرداری
#1
کلاهبرداري، استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (مـاده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازي کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می‌شود باید رابطه علیت باشد.
مجازات کلاهبرداری
·        به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه می‌تواند مرتکبین جرم کلاهبرداري را به‌عنوان تتمیم حکم تعزیري براي مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید کـه باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.
·        به موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیت‌هاي موثر در قوانین جزایی مصوب سال 1366، هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداري محکوم شود؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است. تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نیز، دسته‌اي مجازات‌هاي تبعی براي کلاهبرداري پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري منسوخ است. در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده‌اند؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتکبین کلاهبرداري از اشتغال به سردفتري و دفتر یاري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالی به کسانی که سابقۀ محکومیت به ارتکاب کلاهبرداري دارند داده نمی شود.
·        به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، در صورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می‌شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذي ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رأي قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می‌شود و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می‌شود در صـورتی که متهم به موجب رأي قطعی برائت حاصل نکند از دریافت حقوق و مزایاي ایام تعلیق محروم خواهد شد.
منبع:   
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان


تبلیغات متنی